Evolueren van standpunten
naar belangen.

Conflictbemiddeling met een zorgenloze aanpak.


Werkwijze - onze manier van werken in detail.
Nut - wanneer kunt u bij ons terecht

onze rol


Als conflictbemiddelaars bemiddelen wij om twee of meer personen, partijen of groepen die een
geschil hebben met elkaar, met elkaar in gesprek te brengen, zodat ze onderling tot een oplossing komen.

Conflictbemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen
de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een
escalatie. Bemiddeling kan zelfs werken als één van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij weigert
nog langer met de andere partij te praten.Essentieel is het vertrouwen en de geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alles wat tijdens een bemiddelingssessie
wordt besproken, niet naar buiten gebracht mag worden. De neutraliteit is de ruggengraat van het vak. Uitgangspunt
is dat de conflictbemiddelaar over een geheel traject door beide partijen als onpartijdig en objectief wordt waargenomen.


VRAAG ONS ADVIES IN UW GESCHIL

Het doel van conflictbemiddeling is niet een oplossing
waar alle partijen 100% enthousiast over zijn.


Dat zou wel mooi zijn, maar gebeurt zelden. Het doel is een oplossing tot stand te laten komen waarin
beide partijen zich kunnen vinden en waarbij aan hun belangen op aanvaardbare wijze tegemoet
gekomen wordt. Wij laten partijen dus evolueren van standpunten naar belangen en ondersteunen hen
in de verbetering van hun communicatie.


MAAK NU EEN AFSPRAAK